F a l s a a t i

Bilinmeyen  Şaman Falı  /  Tarot Falı  /  Falla ilgili iletişime geçmek istiyorum. / Konuşmalar

 


Kısmet açan,zengin eden dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde tafsiye ettiği duaları falsaati.com sizler için araştırmaya ve istifadenize sunmaya devam ediyor.

Allah'ın Kerim adı ile ilgili açıklamalar.Rızık genişliği için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan bir kişi Hak Taala'dan yorulmadan rızkını alır.Fukaralıkla bir ilişkisi kalmaz.Bu adı çokca zikir edene Hak Taala his ettirmeden bolca ve kolaylıkla rızık verir.Bu adı bir kağıt veya madeni bir levhaya nakşederek üzerinde taşıyıp bolca anan kişinin Allah geniş rızıkla birlikte tabiatını ve ahlakını da güzelleştirir.Bu adı Vehhab ve Züttul adlarını da ilave ederek anarsa kişi şaşkınlığa düşecek ölçüde şeylerle karşılaşır.

Allah'ın Rakip adı ile ilgili açıklamalar.Büyü ve tılsımları bozmak için zikir.
Bu kerametli adı çokca anan kişi Hak Taala'nın himayesine alınıp korunmuş olur.Bu adı ayın parlak göründüğü bir günde yazıp üzerinde taşıyan kimse Zahiri ve Batıni yönlerden emniyet altında olur. Bu adı tam temizlik ve oruç ve de riyazatla 40 gün anmaya devam eden ve günde 4440 defa devamlı tekrar eden kişi kendini Ad Melaikeleriyle yüzer bir durumda bulur. bundan sonra o kişiyi büyü tutmaz o kişi büyü veya tılsım olan bir yere girse o büyü ve tılsımın etkisi dağılır.

Allah'ın Mucib adı ile ilgili açıklamalar.Duaların kabul olması için zikir.
Bu nurlu ad dualara icabette yarar. Bir kimse hangi adla Allah'a dua edecek olsa bu adı da duasına eklemelidir.Bir kimse Cuma günü bu adı bir şeye nakşedip bunu üzerinde taşır güneş batıncaya kadar bu adı anmaya devam ederse Hak Taala dilediği şeyi ona vermiş olur.

Allah'ın Vasi adı ile ilgili açıklamalar.Rızık kazanmak için yapılacak zikir.
Bu şerefli adı çokca anan kişinin Allah rızkını genişletir, ilmini ahlakını genişletir,ecelini geciktirir.Bu adı üstünde taşıyanlar hiç bir zaman sıkıntı ve darlık çekmezler.Önlerinde geniş bir rızık kapısı açılır.Ayın parlak bir zamanında bu adı yazıp Fatiha Suresini okuyup 137 defa bu adı anan kişinin zor işleri kolaylaşır rızkı artar.Bir devlet başkanı bu adı çokca anacak olursa çevrede sözü geçerli olur.

Allah'ın Hakim adı ile ilgili açıklamalar.Hikmet sahibi olmak için yapılacak zikir.
Bu adı çokca anan kimselere Allah hikmet ilham eder ilmin incelikleri ve manaları hayret verici yönleri öğrenilmiş olur.Bu ulu adı çarşamba günü günün ilk saatinde temiz bir şey üzerine yazıp bu adı anarak üzerinde taşıyan kişi Hikmet sahibi Hekimlerin sıfatını taşır.Onların terbiye ve edepleriyle edeplenmiş olur.

Allahın Mecid adı ile ilgili açıklamalar.Hazine ve define bulmak için yapılacak zikir.
Bu ad azametli bir gizliliğe sahiptir. bu adı kendinden geçercesine anmaya devam eden kişinin istekleri geri çevrilmez görmek istedikleri gözüne görünür gizlenmişler ortaya çıkar.Bu zikre devam etmek adı Abdülmecid olanlara da faydalıdır.Bu güzel adın bir özelliğide gizli saklı şeyleri bulmak ortaya çıkarmaktır.Saklı şeyleri,hazine ve defineleri,gizli define işaretlerini bulmaya ve bu işaretleri çözmeye yarar.

Allah'ın Bais adı ile ilgili açıklamalar.Akıl ve beden gücü için zikir.
Bu güzel ad özellikle ikram gücü zayıflayanlara faydalıdır.Bu adı çokca anan kişi hayırlı işlere yöneleceği gibi,ikram ve davetleride güçlenir. Bu ad aynı zamanda insan bedenine hayat ve sıhhat getirir beden ve akıl gücünün çoğalması ve muhafaza edilmesine yararlıdır.Bu güce sahip olmak için tam temizlik içinde ve boş mide ile sessiz bir yerde bu adı çokca anmalıdır.Bu adı bir cumartesi gününün ilk saati içinde kurşun bir levha üzerine nakşeden ve Bais adını 4011 defa elindeki kurşun levhaya bakarak tekrarlayan zikreden kişi sonunda dileğini söyler Allah'tan isterse duası kabul olur.

şimdi, zamanın çizgiselliğini kaybettiği bu anda, olası geçmiş ve gelecekler öylesine karmaşık bir ağda........

brought you by BizibuL