F a l s a a t i

Bilinmeyen  Şaman Falı  /  Tarot Falı  /  Falla ilgili iletişime geçmek istiyorum. / Konuşmalar

 


Kısmet açan,zengin eden dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde tafsiye ettiği duaları falsaati.com sizler için araştırmaya ve istifadenize sunmaya devam ediyor.

Allah'ın Cebbar adı ile ilgili açıklamalar.Heybetiyle insanları bayıltmak için dua.
Bu adı çokca zikrederek Allahı anan bir kimseye her hangi bir kimse bakacak olsa o zatın heybetinden kendinden geçerek bayılır.Bu sebeple bu heybetli kimseye bakacak gücü hiç kimse kendi nefsinde bulamaz. Bu adı temiz bir şey üzerine yazıp üstünde taşıyan kimseyi gören gözler o na boyun eğer.Bu adı devamlı olarak anan bir kimse bu adı bakır levha üzerine kazıyıp bu levhayı bir zalimin evine atarsa o zalimin evi harabeye döner.Kendi adı Cebbar olan bir kimse her hangi bir vakitte kendi adı ile birlikte Hak Taala'nın Zül Celali vel İkram adını abdestli olarak temiz bir kağıda yazar bu kağıdı insanların arasında olacağı bir vakitte başının ön tarafına yerleştirirse insanlar arasında güzel karşılanıp kendini sevdirmiş olur.Bu ad ismi Abdülcebbar ve Musa olanlara da son derece yararlıdır.

Allahın kahhar adı ile ilgili açıklamalar.Zalimi yok etmek için zikir.
Halvette bulunduktan sonra şayet bir kimse Allah'ın bu mubarek adı ile zalim ve zorba birine beddua eder ise o zalim o anda yok olmuş olur.Mars gezegeninin göründüğü bir vakitte temiz bir şeye bu adı yazarak üzerinde taşıyan kiminle çatışsa hasmını yenerek kahreder.Nefisleri öldürmekte çokca faydalı olan bu mubarek adın zikiri sayesinde nefse hakimiyet sağlanır.Abdül Kahhar adında olanlar bu adın hikmetlerineden çokca faydalanır.1013 er defa zikirler halinde okunmaya devam edilmesi tafsiye edilir.

Allah'ın Mütekebbir adı ile ilgili açıklamalar.Afet bela musibetlerden koruyan dua.
Bu ilahi ad bir cuma günü bir kentin surlarına veya bir evin duvarına buna benzer yerlere 94 defa yazılırsa Hak Taala o yeri her türlü bela afet ve musibetlerden korumuş olur.Bu adı bir mührün içne kazıyıp mars gezegeni göründüğü vakit üstünde taşıyan kimseye inatçı ve zalimler boyun eğeceği gibi onun sözlerine de itaat ederler. 1111defalık tertipler halinde zikredilmesi faideli olur.

Allah'ın Rezzak adı ile ilgili açıklamalar.Bir senelik yeterli rızkı almak için zikir.
Bu adla Hak Taala'yı anan kimseler yeme içme bakımından kolaylık görür açlık çekmezler.Özellikle şaban ayının 15 inde mühür veya yüzüğe bu adı kazıyıp üstünde taşıyan kişiye bir sene yeterli rızıkı verilmiş olur.Adı Abdürrezzak olanlar için bu adı çokca anmanın geniş fayadaları vardır.

Allah'ın Kafi adı ile ilgili açıklamalar.Düşmandan korunmak ve başarı için zikir.
Bir kimse bu mübarek adı ay'ın hilal olarak görüldüğü bir vakitte yazar ve bu yazıya gözlerini ayırmadan bu adı çokca anacak olur ve üstünde taşırsa o kimsenin başaramayacağı işleri başarmasında kendine yardımcı olur.

Allah'ın Fettah adı ile ilgili açıklamalar.Hacet istemek ve muhtaç olmamak için zikir.
Bu adı çokca anan kimseye Allah hiç bir şeyden çekinmeyeceği bir kapı açar.Bu adı kendine dua edinenler hiçbir şeye muhtaç olmazlar.Hacet istemek için iki Rekat Namaz kılınmalı,Kehif Suresinin 47.ci ayeti Fatiha Suresinden önce bir kez okunmalı sonra rüküa vararak Hak Taala bu adıyla çokca anılmalı secdeye varınca da Yasin Suresi ardından Tebareke Suresi okunup Allah'tan hacet istenmelidir.

Allah'ın Alim adı ile ilgili açıklamalar.İlimlerin gizliliklerini öğrenmek için zikir.
Allah'ı bu adla çokca anan kişiye Hak Taala gizli ilimlerin sırrını öğretmiş olur.Bu adı üzerinde taşıyan kimse derin ilim ve anlayış sahibi olur ve her türlü afet ile musibetlerden korunur.Adı İsa ve Sultan olan kimselere bu adın çokca yararı vardır.

şimdi, zamanın çizgiselliğini kaybettiği bu anda, olası geçmiş ve gelecekler öylesine karmaşık bir ağda........

brought you by BizibuL