F a l s a a t i

Bilinmeyen  Şaman Falı  /  Tarot Falı  /  Falla ilgili iletişime geçmek istiyorum. / Konuşmalar

 


Anadoluda yapılan büyü çeşitleri Ayırma büyüleri,Soğutma büyüleri.

Kaşıkla yapılan ayırma büyüsü.
İki arkadaşı veya iki seveni ya da karı kocayı ayırmak için yapılan bu büyü iki tahta kaşıkla yapılır.İki tahta kaşık alınır.
Bu kaşıkların birinin içine birinci  diğerine diğer ayırmak istenen ikinci kişinin adı yazılır.
Kaşıklar arka arkaya, sırt,sırta getirilir.Yeni ölmüş birinin kefen bezinden bir parça yırtılarak bu kaşıklar sırt sırta şekilde sıkıca sarılıp bağlanır.Mezarlardan birine gömülür.Bu büyü yapılan kişiler artık bir birleri için ölü gibi olur bir daha yüzyüze gelmezler.

Ayırmak veya soğutmak için yapılan domuz yağı büyüsü.

İki kişiyi biribirinden ayırmak için çokca kullanılan büyülerden bilindik duyulduk bir büyü türüde domuz yağı büyüsüdür.Bir kimse domuz yağını paketleyip koynuna saklar bir kiliseye gidip papaza kendisini okumasını ister.Papaz kişiye okurken domuz yağıda papaz tarafından okunmuş olur.Artık domuz yağı büyü için hazır hale gelmiş olur.Büyü yapacak kişi ayrılmasını istediği kişilerin yatağına gizlice bu domuz yağını sürer veya yatağın gizli bir köşesine sokuşturur.
Bu sayede evli olanlar birbirlerinden soğur derhal boşanırlar.Büyü yapacak olan çiftin evine giremeyecek bir kişiyse o zamanda domuz yağını kapı eşiğine ve kapı kolu ve kapı üzerine sürer çift yine kavga ile birbirlerinden soğuyarak ayrılır.

Ayırmak ve soğutmak için ölü toprağı ile yapılan ayrılık büyüsü.
Bir mezardan bir avuç kadar toprak alınır.Evli çiftin yatağı içine veya şiltesi arasına serpilir veya saklanır.Kısa zamanda çiftin sevgisi ölür birbirlerinden soğur ve ayrılırlar.

şimdi, zamanın çizgiselliğini kaybettiği bu anda, olası geçmiş ve gelecekler öylesine karmaşık bir ağda........

brought you by BizibuL